Gİrİşİm merkezİ İle

Girişimcilik

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., işletme sahiplerine,
yöneticilerine ve girişimcilere işletme geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları
“Eğitim”, “Danışmanlık” ve “Proje Uygulama” hizmetlerini vermektedir.

TİM-TEB Girişim Evleri’nin amacı bulunduğu ilde yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli olan girişimcileri ve girişimci işletmelerini geliştirmek ve güçlendirmektir. Bu amaçla Girişim Merkezi olarak bugüne kadar TİM-TEB Girişim Evleri’nde tasarlayıp uyguladığımız programlar, girişimcilere ve teknolojik şirketlere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

 

TİM-TEB Girişim Evi’nde kuluçka, hızlandırma ve büyüme evrelerindeki girişimcilerin farklı ihtiyaçları için özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Girişimcilerin mevcut durum analizlerinden çıkan sonuçlara göre işletmenin seviyesini belirliyor ve bu seviyeye uygun olarak danışmanlık hizmetlerimizi tanımlıyoruz.

 

7 ile yayılan TİM-TEB Girişim Evleri ülkemizde katılımcılarının gücü ve deneyimi, Girişim Merkezi Uzman Danışmanları ve TİM ve TEB yöneticileriyle tasarlanan iş modelinin etkinliği ile öncü konumdadır. Bir girişimci finansman, kamu desteklerine ulaşma, ihracat başlatma ve geliştirme, inovatif ürünlerini yurt içi ve dışı platformlara sunma, teknolojik firmasını daha ileri seviyelere büyütme gibi konularda aradığı desteklere TİM-TEB Girişim Evleri aracılığıyla etkili bir biçimde ulaşabilmektedir. Bu sebeple TİM-TEB Girişim Evleri açıldıkları 7 ilde girişimcilik potansiyelini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin merkezi olmuştur.

WAKE UP

İş Fikri Olmayan, Girişimci olmak ve tasarımcı düşünce yöntemlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, “Wake Up” Programı’nda buluşuyor.

Girişimciliğin her aşamasında girişimcinin yanında olan TİM-TEB Girişim Evleri henüz iş fikri bulamamış öğrenciler ile bir araya geliyor ve öğrencilere Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking) metotları ile doğru ürün-müşteri uyumunun nasıl yakalanacağını aktarıyor.

Bu sayede öğrenciler girişimcilik serüvenlerine bir adım önde başlıyor ve henüz iş fikri safhasına geçmeden bu uyumu yakalamanın en doğru yöntemlerini Girişim Merkezi danışmanlarından öğrenme fırsatı yakalıyor.

Z

Persona Posteri Hazırlama

Z

İş Fikri Zarı Uygulaması

Z

Hızlı Prototipleme

Z

Ürün Pazar Uyumu

LET'S UP

Henüz Şirketleşmemiş İş Fikri Sahibi Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler, Üniversitelerde Girişimcilik Dersleri – 1601 Programına Bağlı “Let’s Up” Programı sizin için!

TİM-TEB Girişim Evi çatısı altında üniversite, kalkınma ajansları ve akademik personel işbirlikleri ile ilde girişimciliğe katılan genç sayısını ve niteliğini arttırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Edirne Üniversitesi’nde Girişim Merkezi danışmanlarınca kredili Girişimcilik Dersleri verilmektedir. Bu dersler diğer TİM-TEB Girişim Evleri’nin bulunduğu üniversiteler için de yaygınlaştırılmaktadır.

Z

Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri

Z

İş Fikri Bulma ve İş Modeli Atölyeleri

Z

İş Planı ve Finansman Eğitimi

Z

Sunum Teknikleri Eğitimi

START UP

Tanımlı Ürün/Hizmet Geliştiren, Satış Çabası Bulunan ve Yıllık Cirosu 500 bin TL’yi Aşmayan İşletmeler – Girişim Fikirleriniz “Start Up” programı ile hayata geçiyor.

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme süreci yeni tamamlanmış olan girişimciler için kuluçka programı olan “Start Up” kapsamında ürün segmentasyonunun yapılması, doğru müşteri kitlesinin tespiti, nakit akış sağlanması konularından Girişim Merkezi danışmanlarınca mentorluk sağlanmaktadır.

Bu çalışmaların sonucu olarak pazarlama, satış, İK yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesine destek oluyoruz.

Z

Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri

Z

İş ve Operasyon Modeli Analizi

Z

Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi

Z

Finansal Yapı Analizi

LEVEL UP

Büyüme Çabasındaki yıllık cirosu 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan teknoloji firmaları – Teknoloji firmaları “Level Up” programı ile hızlanıyor.

Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin büyük kısmını tamamlayan, ticari bir ürüne sahip, gelir akışı olan, sahip olduğu müşterileri sürekli müşteri haline getirmeye çalışarak rekabette tutunma çabasındaki teknolojik firmaları Level Up programında destekliyoruz.

Bu aşama girişimcilerin büyümeleri doğrultusunda insan kaynağı ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri, yeni müşteri kazanma odaklı olmaları gerekiyor. Bu doğrultuda TİM-TEB Girişim Evlerinde bu seviyedeki girişim firmalarına yeni müşteri, yeni pazarlara açılma ve sonuç olarak ciro artışı sağlamaları için terzi işi danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Ayda bir kez olmak üzere, program çerçevesinde ilk aktivite olan “Stratejik Planlama ve Büyüme Yönetimi” eğitimi sonrası toplam 4 bire bir danışmanlık görüşmesi gerçekleştirilmektedir.

Z

Rekabete Yönelik Önlemler Çalışması

Z

Satış ve Pazarlama Temel Hedefleri ve Planlaması

Z

Ürün ve Hizmetleri Hedef Kitleye Ulaştırma Çalışması

GROW UP

Türkiye’de pazara yerleşmiş, yurtdışı pazarlara açılmak isteyen cirosu 5 Milyon TL üzeri teknoloji firmaları – “Grow Up” programı ile teknolojik firmalar yurt dışına açılıyor.

Bu programda teknoloji firmalarının geniş dağıtım kanalları ve farklı müşteri grupları ile iş yapan, ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, insan kaynağı, makine ekipman yatırımları için kaynak ayıran, örgütsel ve finansal yapılanmayı planlayan firmalar haline gelmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Grow Up firmalarına ayda 1 yapılacak bire bir toplam 4 görüşme yapılacaktır. Bu programda ilk görüşmede firmaların “Mevcut Durum Analizi” yapıldıktan sonra pazarlama, üretim, operasyon modeli, finansman yönetimi, yönetim modeli ve stratejileri firma ile görüşüldükten sonra firmanın “Büyüme Planı” nı oluşturuyoruz.

Z

Pazarlama, Üretim ve Operasyon Modeli Stratejisi Oluşturmak

Z

Finansman Yönetimi ve Yönetim Modeli Stratejileri Oluşturmak

Z

Büyüme Planını Finalize Etmek

TÜBİTAK Bİreysel Genç Gİrİşİm Programları
İş fikri sahipleri TÜBİTAK 1512 BİGG Desteği’ne TİM – TEB Girişim Evleri ile hazırlanıyor

Girişim Merkezi, 20 yılı aşkın sektör deneyimiyle TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Desteği Uygulayıcı Kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlamaktadır. 2015 – 2016 yılında çeşitli uygulayıcı kuruluşlara verilen desteklerle Türkiye’de BİGG Desteği’nden yararlanma hakkı kazanan her 3 girişimciden 1’i Girişim Merkezi ile hazırlanmıştır.

Z

Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri

Z

İş Modeli Tuvali Eğitimi

Z

İş Planı ve Finansman Eğitimi

Z

Mentorluk Görüşmeleri