Gİrİşİm merkezİ İle

Girişimcilik

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., işletme sahiplerine,
yöneticilerine ve girişimcilere işletme geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları
“Eğitim”, “Danışmanlık” ve “Proje Uygulama” hizmetlerini vermektedir.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi,

Özellikle kendi işini kurmak isteyen girişimciler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hizmetleri ile ülkemizde bu alanda öncü olma özelliğine sahiptir.

İş hayatımız içinde bu büyüklükte payı olan kendi işine sahip olanlar ve KOBİ grubu işletmeler, ayakta kalabilmek ve başarılı olmak için çok yoğun çabalar harcamaktadırlar. Ancak ülkemizde gelişmekte olan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu durumun temel nedenlerinden bir tanesi yatırım, işletme ve yönetim danışmanlığı alanlarında ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan hizmetlerin KOBİ’lere yönelmemesi ve işletme sahiplerinin bu tür hizmetlere sıcak bakmamasıdır.

KOBİ’lerin bu yaklaşımına rağmen firmamız gerek bazı resmi kurumlar gerekse özel sektörün KOBİ’lerin iyileşmesine yönelik olumlu bakışları çerçevesinde uygulamaya koydukları projelerin birçoğunda yer alarak iş kurdurma, işletme geliştirme, eğitim, proje geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmiştir.

1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı-TOBB-KOSGEB “İşgücü Uyum Projesi – Küçük Ölçekli İşletmelere Danışmanlık Desteği Programı”nın sahadaki uygulayıcısı firma olarak başlayan hizmetlerimiz benzer ve farklı projelerde yer alarak bugüne kadar aralıksız devam etmiştir.

KÖİDD

Küçük Ölçekli İş Kurma
Danışmanlık Destek
Programları

T.C. Hazine Müsteşarlığı-TOBB-KOSGEB “İşgücü Uyum Projesi – Küçük Ölçekli İşletmelere Danışmanlık Desteği Programı”

Ülkemizde sürdürülen özelleştirme programı çerçevesinde özelleştirilen Kamu İktisadi Teşekküllerinden bazıları İşgücü Uyum Projesi kapsamına alınmıştır.

Özelleştirme kapsamında yer alan Sümerbank ve PETLAS işletmelerinde çalışırken özelleştirme sonucu iş kaybına uğrayan kişilerin yeniden iş sahibi olabilmeleri için Dünya Bankası finansmanıyla özelleştirme sonrası (1996 sonrası) geniş kapsamda hizmetler sunulması düşünülmüştür. Bu kapsamda ana başlıklar olarak, yerel ekonomik gelişme kanallarının araştırılması ve desteklenmesi, mesleki eğitimler, kendi işini kurmak isteyenlere girişimcilik ve iş kurma eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerinin yer alacağı projelerin geliştirilmesi düşünülmüştür. Firmamız ülkemizde ilk defa uygulanması düşünülen bu projenin (girişimcilik, iş kurma ve küçük işletmeleri destekleme programı) kurgulanması ve uygulanması görevini başarı ile yerine getirmiştir.

Oluşturulan bu proje ve uygulamaya yönelik içerik 1996 – 1997 yıllarında Hereke, Eskişehir, Konya Ereğli, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Adana, Bünyan ve Tarsus merkezlerinde uygulanmış, bu yörelerde işsiz kalan kişilerin kendi işlerini kurmaları ve küçük işletmelerini başarılı bir şeklide yönetebilme ve yürütebilmeleri için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Özelleştirme ve Sosyal Destek Projesi – KOSGEB “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Programı” (KÖİDD)

2002 yılında KÖİDD programı kapsamında firmamız Bursa, Eskişehir ve İstanbul’da girişimcilere yönelik iş kurma ve geliştirme projesini hayata geçirmiştir. Bu illerde işletmesini kurmak isteyen girişimcilere proje kapsamında verilen eğitimleri, uygu- lamaları ve yönlendirmeleri içeren danışmanlık hizmetini gerçekleştirmiştir. Proje sonunda Bursa’da 6, İstanbul’da 3 ve Eskişehir’de 2 olmak üzere toplam 11 adet işletme kurulmuştur.

2008 – 2009 yılları arasında İstanbul, Gaziantep, Mersin, Osmaniye, Malatya, Elazığ illerinde benzer projeler yapılmış ve Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi bu projelerin sonunda İstanbul’da 11, Gaziantep’te 10, Mersin’de 13, Osmaniye’de 16, Malatya’da 14 ve Elazığ’da 12 olmak üzere toplam 76 adet işletmenin kurulmasını sağlamıştır.

Bu projelerin uygulanması çalışmalarında Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin iş kurdurma potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir. Bugüne dek işletmesini kurmak isteyen girişimciler tarafından birçok yaratıcı iş fikri sunulmuştur. Projeler kapsamında gelen iş fikirlerinin tamamıyla ilgili gerekli çalışmalar yapılmış ve her iş fikrine ait İş Planları hazırlanmıştır. T.C. Hazine Müsteşarlığı – TOBB – KOSGEB “İş Gücü Uyum Projesi – Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Programı”ndan bağımsız olarak Özelleştirme ve Sosyal Destek Projesi – KOSGEB “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Programı” kapsamında toplam 178 adet işletme kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Eskişehir

Elazığ

Malatya

Bursa

Mersin

Osmaniye

Gaziantep

İstanbul

TOPLAM

GGP

Genç Girişimci
Programları

Güneydoğu’da Yeni Ufuklar Projesi – 1

Güneydoğu’da Yeni Ufuklar -Genç Girişimci Yetiştirme Programı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde girişimciliğin yaygınlaştırılması ve hızlandırılmasını amaçlamıştır. Projede Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin yanı sıra katılımcı ve destek veren kurumlar arasında AIESEC Öğrenci Organizasyonu, KOSGEB, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ,GAP İdaresi, GAP-GİDEM (GAP İdaresi Girişimci Destekleme Merkezleri) Koordinatörlüğü yer almıştır. Proje, Ocak 1998’de bölgede yer alan Harran, Gaziantep ve Dicle Üniversitelerinde başlatılmıştır. Bu üniversitelerin çeşitli bölümlerinde yer alan öğrenciler “Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri” konusunda bilgilendirilmişlerdir. Projenin bu ilk bilgilendirme aşamasına üç üniversiteden yaklaşık 350 öğrenci katılmıştır. Projeye başvuran öğrenciler arasından seçilen 160 kişiye girişimciliği geliştirme amacıyla “Yapılabilirlik Araştırmaları”, “Küçük İşletme Yönetimi” konularında eğitimler verilmiştir.

Projeleri başarılı bulunan 15 girişimci adayı programın ikinci aşamasına seçilmiştir. Bu aşamada iş planı hazırlama süreci başlamıştır. Bu süreçte seçilen girişimci adaylarına “İş Planı Hazırlama” ve “Pazarlama Planı Hazırlama” konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca birebir danışmanlık hizmetleri sürdürülmüştür. Bu aşamada, genç girişimci adayları iş fikirlerine uygun işletmelerde staj yapmışlar ve deneyim kazanmışlardır. Projenin ikinci aşamasına Gaziantep Üniversitesi’nden 3, Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden 8, Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nden 4 genç girişimci adayı seçilmiştir.

Güneydoğu’da Yeni Ufuklar Projesi sonucunda genç girişimci adaylarımızdan 5 kişi kendi işini kurmuştur.

Program kapsamında verilen eğitimler şu şekildedir:

• Girişimcilik Süreci Tanıtım Semineri

• Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi

• Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi

• Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi

Güneydoğu’da Yeni Ufuklar Projesi – 2

Projenin ilk uygulamasının başarısı üzerine 2000 – 2001 öğretim yılı içerisinde tekrarı gerçekleştirilmiştir. 2001 yılı Mart ayında başlayan ikinci proje AIESEC, UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığı ile İsviçre Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan fonla yürütülmüştür. Öğrencilere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından yürütülmüştür 2001 yılı Temmuz sonu itibariyle projeye başvuran 98 aday arasından 28’i yapılabilirlik araştırmalarını teslim etmiş,

Program kapsamında verilen eğitimler şu şekildedir:
• Girişimcilik Süreci Tanıtım Semineri
• “Girişimci Olabilir miyim?” Eğitim Uygulaması
• “İş Fikri Bulma ve Test Etme” Eğitim Uygulaması
• Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi
• Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi
• İş Planı Hazırlama Eğitimi

• Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi

Başarı potansiyeli görülen 10 üniversite öğrencisi programın devamına katılma hakkı kazanmıştır.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Geliştirme Programları (Genç Girişimci Geliştirme Programı – GGGP)

Üniversitelerde girişimci yetiştirme eğitimleri 1997 yılında “Güneydoğuda Yeni Ufuklar Programı” olarak, firmamız ile KOSGEB, UNDP, GAP-GİDEM, AIESEC teşkilatlarının iş birliği ile başlamış ve ulaşılan başarılı sonuçlar sayesinde benzer programların diğer üniversitelerde de başlatılması sağlanmıştır. Genç Girişimci Geliştirme Programı uygulamaları kapsamında Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi aşağıda adı geçen Üniversite ve yüksek okullarda bu projenin yürütücüsü ve uygulayıcısı olmuştur.

Program kapsamında yer alan çalışma ve uygulamalar şunlardır:
• Girişimcilik Süreci Tanıtım Semineri
• Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi
• Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi
• 1 Atölye Çalışması
• İş Planı Hazırlama Eğitimi
• 2. Atölye Çalışması
• Proje Yönetimi
• Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi

Atölye çalışmaları: Bu adımlarda öğrencilerin yaptığı çalışmalar, piyasa araştırmaları ve uygulamalar değerlendirilmiştir.

 

1998-1999

Bilkent ve
Anadolu Üniversitesi

1999-2000 

Çukurova, Bilkent ve Anadolu Üniversitesi

2002-2003 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

2003-2004

Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Başkent, Boğaziçi,Kütahya Dumlupınar, 19 Mayıs, Çukurova ve Mersin Üniversitesi

2000-2001 

Çukurova, Marmara, Anadolu Üniversitesi ve Bozüyük Meslek Yüksek Okulu 

2004-2005

Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi,Osmangazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi

2004-2005

Mersin Üniversitesi

Adana – Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Kız Meslek Lisesi Girişimci Geliştirme Programları

Üniversitelerde Genç Girişimci Geliştirme Programlarının faydalarının alınmasının ardından programın geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Genç Girişimci Geliştirme Programı’nın birleştirilmesinden oluşan programa hem Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan kadınlar hem de Kız Meslek Lisesinden öğrenciler katılmışlardır.

Türkiye Genç Girişimciler Buluşması

Üniversitelerde 2004 – 2005 döneminde yürütülmekte olan Genç Girişimciler Programı’na devam eden öğrencilerin Ankara’da bir araya getirilerek kişisel gelişim eğitimleri almaları sağlanmıştır. Yürüttükleri program çerçevesinde araştırma çalışmalarını yapmakta oldukları iş planlarına hazırlık yapabilmeleri amacıyla, ekipler halinde vaka çalışmaları yapma fırsatı buldukları, 26 – 27 Şubat 2005 tari- hlerinde gerçekleştirilen programa 86 öğrenci katılım göstermiştir. Organi- zasyonunun her şeyiyle firmamız tarafından yapıldığı iki günlük aktivite süresince gerçekleşen etkinliklerde sektör çalışanlarıyla iletişime geçme fırsatı bulabilen öğrenciler, vaka çalışmalarını danışmanların gözetiminde ve onların destekleriyle tamamlamışlardır.

 

BKPU

Bölgesel Kalkınma
Projeleri Uygulaması

Kumluca Tarımsal Sanayiyi Destekleme Projesi

2003 yılında dönemin KOSGEB Başkanı Erkan GÜRKAN ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ile başlayan proje KOSGEB, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi işbirliği ile yürütülmüştür. Tarımsal Sanayiyi Destekleme Projesi kapsamında Antalya’nın Kumluca ilçesinde kapsamlı araştırma çalışmaları yapılmış, yörenin ihtiyacı olduğu tespit edilen soğuk hava deposu ve paketleme tesisi ile ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ön fizibilite raporu hazırlanan çalışma KOSGEB Başkanlığına sunulmuştur.

Mardin Gıda Sektörü Gelişim Stratejileri Araştırma Projesi

Mayıs 2005 ve Aralık 2005 tarihleri arasında Mardin ilindeki girişimcilik faaliyetlerinin sağlam temeller altında gerçekleştirilebilmesi adına;

• Mardin’de Mevcut Ekonomik Durum ve Gelişme Eğilimleri Analizi
• Mardin Gıda Sektörü Gelişim Stratejisini Oluşturan Taktik Plan ve Hedefler
• Mardin Gıda Sektörü Gelişiminin Stratejik Planlaması
• Mardin Gıda Sektörü Kısa Dönemli Uygulamalar Kapsamında Öneri Gıda Tesisleri ve Yapılabilirlik Araştırmaları konularını kapsayan araştırma ve danışmanlık projesidir.

Uluslararasılaştırma Projesi

2005 – 2006 yıllarında GAP GİDEM – Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle Urfa, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde Uluslararasılaştırma Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje süresince firmalarla birebir çalışılmıştır. Firma yapıları, eksikleri, aksaklıkları, ihtiyaçları ve beklentileri analiz edilmiş, firmaların yapabilecekleri ve yapmaları gerekenlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında firmalarda stratejik yönetim, örgütlenme, üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları konularında ve dış ticareti oluşturma ve geliştirme adına gereken bilgi akışı sağlanmış ve yönlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Proje sonunda bahsi geçen illerdeki 6’şar firmanın geleceğini şekillendiren ve gelişmesini yönlendiren iş planları oluşturulmuştur.

Mardin Sektörel Gelişim Araştırma ve Danışmanlık Projesi

İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri II (AİT II) Hibe Planı kapsamında 2009 yılı içinde Pendik Belediyesi, PESİAD ve Nuh Kuşçulu Cam Meslek Lisesi işbirliği, İŞKUR İstanbul Müdürlüğü Denetimi ile AB fonlarından yararlanılarak gerçekleştirilen projede yer alınmış, girişimcilere Pazarlama Planı eğitimi verilmiştir.

Firma ve Kurumlara
Yönelik
Eğitim ve Danışmanlık
Programları

MEB Eğitmenlerin Eğitimi Projesi

Proje kapsamında 1998 yılında MEB’e bağlı olarak girişimcilik eğitimi verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi adına “Eğitimcinin Eğitimi” temalı eğitimler verilmiş, girişimciliğin birçok alanda yaygınlaşması ve geliştirilmesi doğrultusunda katkılar sağlanmıştır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı – Türkiye’de Girişimcilik ve İş kurma Süreçleri Eğitimi

2001 yılında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke temsilcilerine iş kurma destek hizmetleri ve KOBİ destek hizmetlerine yönelik seminerler ile Türkiye’de Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri adı altında Türkiye’de girişimciliğin ve KOBİ’lerin yapısı, eğilimleri, iş kurma süreçleri bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) İş Planı Hazırlama Eğitim ve Danışmanlık Programı

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile işbirliği içinde Vakfın destek kapsamında yer alan “Araştırma ve Geliştirme” potansiyeline sahip firmalarda iş planı hazırlama amaçlı 3 programdan oluşan eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütmüştür. Bu programlardan ilki 2000 yılı içerisinde Eylül – Aralık ayları arasında tamamlanmıştır.

Programda “atölye” çalışmaları sonunda firma bazında yapılan birebir danışmanlık çalışmaları ile iş planı taslağı gözden geçirilmiş ve son değişiklikler ile dokümantasyon tamamlanmıştır.

Programın 1. uygulamasında elde edilen sonuçlar, destek veren ve katılımcı kurum ve kuruluşların katılımıyla bir seminerde değerlendirilmiş ve programın ülkemizde yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu çerçevede ülkemizde değişik yerlerde bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir.

Bursa’da programın 2. uygulaması 5 firmanın katılımıyla Eylül 2001 – Aralık 2001 döneminde gerçekleştirilmiştir.
Toplu İş Planı hazırlama programının 3. uygulaması Bursa’da 5 firmanın katılımıyla Şubat 2002 – Mayıs 2002 döneminde gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında yapılan çalışmaların detayları şu şekildedir:

• İş Planı Hazırlama Programı “İş Planı” Semineri
• İş Planı Hazırlama Programı “İş Planı Hazırlama” Eğitimi
• İş Planı Hazırlama Programı “Örnek İş Planı Workshop Uygulaması”
• İş Planı Hazırlama Programı “Girişimcilerin İş Planı Hazırlama Süreci 3 Aşamalı Workshop Uygulaması”

Uluslararasılaştırma Projesi

2003 Yılı Ocak ayında başlayan KOSGEB OSTİM İşletme Geliştirme Merkezi Müdürlüğü işbirliği içinde gerçekleştirilen ve firmalarda iş planı hazırlama amaçlı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü bu programın ilk uygulaması 5 ay sürmüş ve Haziran 2003 tarihinde tamamlanmıştır.
İş Planı Hazırlama ve İş Planına Dayalı İşletme Yönetimine Geçiş programımız Avrupa Eğitim Vakfı tarafından

“ KOBİ’lerde İşletme Yönetimini ve Girişimci Yaklaşımları Geliştirmeye Yönelik Türkiye’de En Etkili Program seçilmiştir.

ODTÜ – KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Firma Yöneticilerine Yönelik “İş Planı Hazırlama Eğitimi”

KOSGEB Teknoloji Merkezlerinden ilki ODTÜ kampüsü içinde yer almaktadır. Bu teknoloji merkezinde yer alan 16 firmanın yöneticilerine yönelik olarak yeni projelerinde ve işletmelerinde iş planı kavramını kullanmaları için İş Planı Hazırlama eğitim çalışması yapılmıştır.

GGE

Genel
Girişimcilik
Eğitimleri

MEB Eğitmenlerin Eğitimi Projesi

Genel Girişimcilik Eğitimleri de KOSGEB projeleri kapsamında birçok kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gündeminde de yer almıştır. Ve KOSGEB birçok ilde birçok kez kendi adına ve bu kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda eğitimler gerçekleştirmiştir. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin 5 günlük eğitim programı olarak belirlenen ve gerçekleştirilen proje uygulamaları aşağıdadır.

3X İstanbul Destekleme Derneği
3X KAGİDER
3X KEDV(Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı)
5X İstanbul
Erzincan
Kocaeli Sanayi Odası
Mardin Sanayi ve Ticaret Odası
Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası
İzmit Ticaret Odası
Adapazarı Sanayi ve Ticaret Odası
Adapazarı Belediyesi
Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Darıca – Gebze Belediyesi
Hatay
Adana
Konya
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
Üretken Sanayici ve İşadamları Derneği
Küçük ve Orta Ölçekli San. İşl. Derneği
Bilkent Üniversitesi

Türkiye Soroptomist Klupleri Federasyonu
Atatürk Toplu Eğitim Merkezi
2X Samsun
Kastamonu Ticaret Borsası
Pendik Belediyesi
2X İzmir
Diyarbakır Kuyular Belediye Başkanlığı
Eskişehir
4X Çanakkale Türk Kadınlar Birliği
2X Van
3X “Genel Talepler
Konya
Ankara(Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği) 3X Konya
Niğde
Diyarbakır (GÜNTEYDER) Erzurum
Kars
Samsun
Kırıkkale
Zonguldak

Zonguldak İş Geliştirme Merkezi (ZİGEM) Firmalarına Eğitim Uygulamaları

Zonguldak İş Geliştirme Merkezi (ZİGEM), İş Gücü Uyum Projesi kapsamında, Zonguldak ilinde girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Bölgede kendi işini kurmak isteyen girişimcilere işyeri, işletme yönetimi, pazarlama konularında destekler sağlanmıştır. Bugün birinci bölümü tamamlanan merkezde 15 adet işletme faaliyet göstermektedir. ZİGEM bünyesinde faaliyet gösteren bu işletmelerde üç aşamalı bir eğitim programı uygulanmıştır.
• Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi
• Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi
• İş Planı Hazırlama Eğitimi
• Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi

1. AŞAMA

2. AŞAMA

3. AŞAMA

Girişimcilik Özellikleri ve İş kurma Süreci eğitimi uygulanmıştır.

Firmaların iş planı uygulamasını başlatmaları amacıyla “İş Planı Kavramı ve İş Planı Hazırlama Yöntemleri” eğitimi yapılmıştır.

Küçük işletmelerin kuruluş dönemlerinden itibaren piyasa ile ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla Pazarlama konusunda temel kavramları ve pratik uygulamaları içeren, “Planı Hazırlama” eğitimi uygulanmıştır.

Zonguldak İş Geliştirme Merkezi (ZİGEM) Firmalarına Eğitim Uygulamaları

KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik iş kurma ve geliştirme danışmanlığı hizmetleri ayrı bir proje paketi olarak başlatılmıştır. Ancak KOBİ’lere yönelik iş kurma ve geliştirme, özellikle de iş planı hazırlama konularında danışmanlık hizmetlerinde deneyimli firmaların sayısının artması bu tür programlarda başarının bir koşuludur. Bu nedenle 1998 yılında iş kurma ve geliştirme hizmetleri programı başlatılmadan önce KOSGEB kanalıyla, belirli temel deneyimlere sahip firmalardan gelen temsilcilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmetleri verilmesi konusunda eğitimler verilmiştir.

Bu kapsamda Ankara ve İstanbul’da yaklaşık 30 danışman adayı firmamız tarafından verilen bu eğitimlerden yararlanmıştır.

Girişimciliği
Geliştirmeye
Yönelik
Yayınlar

“Girişimciler İçin İş Kurma Rehberi” ve “İş Planı Dosyası” Yayınlarının Hazırlanması

Ülkemizde kendi işini kurmak isteyenlerin iş kurma sürecinde, mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen işletme sahiplerinin de iş geliştirme çalışmalarında başvurabilecekleri ve ülkemiz şartlarını yansıtan destek dokümanlara yoğun bir ihtiyaç bulunmaktadır.

Firmamızın, KOSGEB ile işbirliği içinde hazırladığı
– Girişimciler için İş Kurma Rehberi ve
– İş Planı Dosyası,
ülkemizde hazırlanmış ilk kapsamlı rehber yayını ve Türkiye’nin ilk ve tek resmi “İş Kurma ve Mevcut İşletmeyi Geliştirme Amaçlı İş Planı Hazırlama Rehberi ve İş Planı Dosyası”nı içeren set olma özelliğine sahiptir..

Bu iki yayın, KOSGEB’in girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde temel rehber doküman olarak kullanılmaktadır

Kurumsal
Sosyal Sorumluluk
Kapsamında Yapılan
Girişimcilik Projeleri

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak ülke girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve profesyonel eğitimler ile sürdürülebilir işletmelerin kurulmasının sağlanması amacıyla iş fikirleri üzerinden yeni işletmeler kurulması doğrultusunda düzenlenen yarışmalarda ve / veya programlarda girişimcilik eğitimlerinin verilmesi noktasında kurumlara destek olmaktayız. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında desteklediğimiz kurumlar şu şekildedir;

METUTECH – ATOM

ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (METUTECH-ATOM) ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde kurulan bir ön kuluçka merkezidir. Ön kuluçka merkezinde, özellikle üniversite öğrencilerinin, alacakları eğitimler ve teşvikler sayesinde iş fikirlerini ticari değere dönüştürmeleri konusunda desteklenmeleri hedeflenmektedir.

Ön kuluçka, yeni bir üniversite – sanayi işbirliği yapısıdır. Farklı alanlarda eğitim görmüş veya görmekte olan bireylerin fikir ve projelerinin geliştirildiği, danışmanlık hizmetinin verildiği, kişi veya kurumların gelecekte piyasada yer alabilmeleri için gerekli olan deneyimi kazandırma amaçlı kurulmuş birim veya merkezlerdir. Konsepti açısından düşünüldüğünde, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan kuluçka merkezlerinin ön basamağı olarak da düşünülebilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamı’nda ön kuluçka merkezi bünyesinde yer alan bireylerin program dahilinde oluşturmaları gereken iş planı dosyalarının tamamlanması ve iş fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla firmamızca kendilerine ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmıştır.

METUTECH – ATOM

ODTÜ, “İş Bulan Değil İşveren Mezun” ilkesi ile öğrencilerinin girişimciliğini teşvik etmek ve desteklemek, bu süreçte gereksinim duyacakları uygun bilgi ve eğitimler ile donanmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz programlar yürütmektedir. Yenilikçilik, girişimcilikte başarının temel faktörüdür; araştırma ise yenilikçiliğin asli unsurudur. Yeni Fikirler Yeni İşler projesinin amacı da, “işveren mezun” hedefinin bir uygulama aracı olarak, yenilikçi ve teknolojik bir iş fikri olan öğrenci girişimcilerimizi bu iş fikirlerini hayata geçirmeleri için araştırmaya yöneltmek ve başarılı olanlara fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.

Yarışmanın amacı, ODTÜ ve diğer üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini disiplinli bir süreç ve gerekli destekler ile teşvik etmektir. Yarışma sürecinde katılımcıların ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinin önemi, öğrendiklerini kullanabilme, çalışmalarını üçüncü kişilere aktarabilme, danışman kullanabilme gibi konularda deneyim kazanmaları beklenmektedir. Bu nedenle bu yarışmada yer alan yenilikçi fikri olan öğrencilere iş kurma, işi sürdürme, örgütleme, yönetme, üretme, pazarlama ve satış konularında yol gösterici eğitimler verilmektedir. Bu kapsamdaki bilgi aktarımları her sene yapılan bu yarışmada firmamız tarafından verilmektedir. Bu eğitimler sonunda katılımcılar İş Planı hazırlamakta ve bunları değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunmaktadırlar. Jüri değerlendirmeyi bu iş planı çerçevesinde yapmakta ve projeler puanlanmaktadır. Dolayısıyla katılımcıların başarıları iş fikirlerinin yanı sıra eğitimlerden aldıkları bilgiler ve bu bilgiler ışığında yaptıkları araştırmalar, çalışmalara ve bu çalışmaların İş Planında yer almasına bağlı olmaktadır. Firma uzmanlarımız da değerlendirme jürisinde yer almaktadır.

Bize Yazın

Girişim Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan
Caddesi Meydan İstanbul AVM No:62A Ümraniye/İSTANBUL

Tel: +90 312 446 22 22
info@girisimmerkezi.com